Moravský lesnický institut, z. ú.

Motto: Lesnictví je věda o ochraně a managementu lesních ekosystémů pro současné a budoucí generace. Je to práce, umění i zábava. Filozofie využívající znalostí generací předešlých generacemi současnými pro ty přicházející. Lesnictví je posláním s vysokou mírou zodpovědnosti a s nutností respektovat zákony přírody i lidí.

Aktivity