Moravský lesnický institut, z. ú.

Karpatské lesy

Svou aktivní činností, odbornými příspěvky a diskuzí se zainteresovanými subjekty chceme přispět k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Proto aktivně podporujeme jakékoliv aktivity související s lesními ekosystémy v karpatské části naší republiky. Rádi budeme spolupracovat na přípravě konferencí o karpatských lesích, seminářů, exkurzí, odborných podkladů nebo vyjádření, apod.